Privātuma politika

Pēdējās izmaiņas: 05.06.2018

Mēs, SIA “Jelgavas Mēbeles”, esam uzņēmušies pienākumu aizsargāt klientu privātumu un personu datus, tādēļ esam izveidojuši šo privātuma politiku. Mēs novērtējam Jūsu laiku, tādēļ sagatavojām arī viegli uztveramu un parasto cilvēku valodā rakstītu privātuma politikas skaidrojumu!

Kas ir personu dati?

Tā ir informācija, ar kuru mēs spējam atpazīt Jūs, kā attiecīgo personu. Piemēram, vārds un uzvārds. Kad izgatavosim Jums mēbeles, tad mēs vēlēsimies būt droši, ka tiešām piegādājam tās Jums! Taču personu dati ir vēl daudz un dažādi.

Kad mēs ievācam personu datus?

Apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs izmantosim sīkdatnes (sīkāk par tām, lasiet šeit), lai atpazītu Jūsu ierīci. Veicot pirkumu mūsu interneta veikalā, mums būs nepieciešami jūsu dati. Vēl vairāk datu mums vajadzēs, ja izlemsiet pasūtīt preces ar piegādi.

Cik daudz datu mēs ievācam?

Tikai tik, cik uzskatām par nepieciešamu, lai nodrošinātu Jums patīkamu interneta vietnes pārlūkošanu, spētu ar Jums sazināties, nodot preci Jūsu rokās, un nodrošināt Jūsu apkalpošanu un atbildētu uz jautājumiem arī pēc preces saņemšanas. Mūsu interneta vietnē reģistrācijas un pasūtīšanas sistēma ir veidota ar domu ļaut Jums pašiem noteikt, cik daudz datus vēlaties mums nodot. Tā ir ērtāk mums visiem – Jums nav jāievada lieku personisku informāciju un attiecīgi mums to nav jāuzglabā!

Kā mēs uzglabājam datus?

Mēs izmantojam sistēmas ar dažādiem drošības risinājumiem, lai novērstu neatļautu piekļuvi Jūsu datiem un maksimāli samazinātu iespēju, ka tie tiktu noplūdināti.

Vai mēs izsūtām reklāmas materiālus caur e-pastu?

Ja vēlaties būt vienmēr informēti par mūsu piedāvājumiem, tad piedāvājam Jums iespēju reģistrācijas laikā (vai pēc tās) pierakstīties jaunumu abonēšanai. Šī iespēja ir pilnībā brīvprātīga, bez jebkādām viltībām un “ķeksīšiem pēc noklusējuma”. Arī mums pašiem nepatīk spama vēstules un mēs neesam ieinteresēti sūtīt Jums vēstules, kuras tiek izdzēstas pat bez atvēršanas!

Kam mēs nododam personu datus?

Tikai Jums, ja vēlaties uzzināt, kādus Jūsu datus glabājam. Mēs nekad nenodosim Jūsu datus trešajām personām, kā piemēram, reklāmu aģentūrām!

Kā var labot un dzēst mums nodotos personu datus?

Ja esat reģistrējušies mūsu interneta vietnē, tad Jūs variet labot savus datus autorizējoties. Arī sazinoties ar mums caur e-pastu, pastu vai klātienē variet labot, kā arī dzēst datus. Taču jāņem vērā, ka mums vajadzēs glabāt Jūsu datus vēl kādu laiku pēc preces nodošanas, ja gadījumā Jums būs kādi iebildumi par preci.

Mēs atbalstām ikviena privātumu un vēlamies nodrošināt mūsu interneta vietnes apmeklētājiem ērtu un drošu pārlūkošanu bez reklāmām, uznirstošiem (pop-up) logiem u.c. traucēkļiem, jo ticam, ka tāda ir interneta nākotne!


Privātuma politika

Datu apstrādes pārzinis

Nosaukums: SIA “Jelgavas Mēbeles”
Adrese: Lāču iela 42, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālruņa numurs: +371 29106434
E-pasta adrese: info@jm.lv

Datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personu datu apstrādes mērķis ir preču pirkumu un pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “Jelgavas Mēbeles” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, utml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Datu drošība

SIA “Jelgavas Mēbeles” ir ieviesusi iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

Iespējamie datu saņēmēji

SIA “Jelgavas Mēbeles” ir tiesības izpaust personas datus, ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un SIA “Jelgavas Mēbeles” ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti.

SIA “Jelgavas Mēbeles” personas datus nenodos trešajām personām.

Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “Jelgavas Mēbeles” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var, rakstot uz e-pastu: info@jm.lv vai autorizējoties www.jm.lv portāla klienta profilā.

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības. Pieteikumu nosūtot pa pastu: SIA “Jelgavas Mēbeles”, Lāču iela 42, Jelgava, LV-3001, Latvija, vai pa e-pastu: info@jm.lv, kā arī, iesniedzot rakstveida iesniegumu, SIA “Jelgavas Mēbeles” birojā Lāču ielā 42, Jelgavā.

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “Jelgavas Mēbeles” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “Jelgavas Mēbeles” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

Personas datus var labot un dzēst, autorizējoties www.jm.lv portāla klienta privātajā profilā vai sūtot pieprasījumu uz e-pastu info@jm.lv.

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “Jelgavas Mēbeles” juridisko adresi: Lāču iela 42, Jelgava, LV-3001, Latvija, un/vai pa e-pastu: info@jm.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “Jelgavas Mēbeles” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “Jelgavas Mēbeles” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.


Sūdzības iesniegšana

Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Politikas grozījumi

SIA “Jelgavas Mēbeles” privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. SIA “Jelgavas Mēbeles” visas privātuma politikas izmaiņas publicēs www.jm.lv interneta vietnē.

Sīkdatņu politika

Katru rezi, kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni jm.lv, mūsu sistēma vēlas atpazīt Jūsu ierīci (datoru, tālruni u.c.), lai tā spētu atsaukt atmiņā Jūsu izdarītas izvēles šajā vietnē, piemēram, valodas izvēli, kā arī lai nodrošinātu iepirkumu groza darbību vai lietotāju autorizāciju. Šim nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes?

Nelieli faili, kuri tiek noglabāti Jūsu ierīcēs. Kad Jūs izmantojat mūsu interneta vietni, mūsu sistēma nolasa šīs sīkdatnes un attiecīgi pielāgo iestatījumus. Tādējādi sīkdatnes ir kā atslēga, ar kuru Jūsu pārlūks pieprasa pielāgotu informāciju. Sīkdatnes izmanto arī citām funkcijām, piemēram, statistikas iegūšanai.

Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam?

Funkcionālās (obligāti nepieciešamās) sīkdatnes – nodrošina vietnes nemainību (valodas izvēli), autorizēšanās procesu un privātuma politikas apstiprinājuma saglabāšanu.

Sesijas sīkdatnes – nodrošina iepirkuma groza satura u.c. parametru saglabāšanu, kā arī reģistrēta lietotāja autorizāciju vienas sesijas ietvarā (tas ir, līdz Jūs aizverat interneta pārlūku).

Analītiskās sīkdatnes – palīdz veidot statistiku par vietnes apmeklējumu un izmantošanu.

Google Analytics sīkdatnes

Lai mēs labāk izprastu vietnes apmeklētāju darbības, mēs izmantojam Google Analytics tīmekļa analīzes platformas pakalpojumus. Jūsu ierīcē tiek noglabāta Google Analytics sīkdatne, kas, apvienojumā ar mūsu vietnē iestrādāto JavaScript kodu, ievāc informāciju par Jūsu apmeklējumu un nosūta to uz Google serveriem. Pēc tam mēs piekļūstam šai statistikai, analizējam to, un attiecīgi pielāgojam mūsu vietni. Ievāktā informācija tiek anonimizēta pirms Google to uzglabā savos serveros.
Ja nevēlaties, lai Google Analytics apstrādā Jūsu datus, Jūs varat savas ierīces pārlukā uzstādīt Google Analytics Opt-out programmu.

Kā var dzēst sīkdatnes?

Mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, ir iespējams atslēgt sīkdatņu uzglabāšanu ierīcēs no izvēlētām vietnēm. Instrukcijas pārlūkiem: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Ņemiet vērā, ka, pilnībā atslēdzot sīkdatnes, mūsu interneta vietne nedarbosies pilnvērtīgi, piemēram, nevarēsiet ievietot pirkumu grozā preces. Tā vietā iesakām Jums atslēgt trešo personu sīkdatnes, kas nozīmē, ka saņemsiet mūsu vietnes sīkdatnes, bet ne no, piemēram, Google.