Privātuma politika

17.07.2017

Datu apstrādes apjoms

SIA "Jelgavas Mēbeles" apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SIA "Jelgavas Mēbeles" komercdarbības veikšanai. SIA "Jelgavas Mēbeles" arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA "Jelgavas Mēbeles" apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. SIA "Jelgavas Mēbeles" uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai SIA “Jelgavas Mēbeles” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai.


Datu aktualizācija
 
SIA “Jelgavas Mēbeles” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 


Datu drošība un izmantošana
 
Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. SIA “Jelgavas Mēbeles” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

SIA “Jelgavas Mēbeles”  veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SIA “Jelgavas Mēbeles” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA “Jelgavas Mēbeles” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus SIA “Jelgavas Mēbeles” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu SIA “Jelgavas Mēbeles” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA “Jelgavas Mēbeles” produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām.


Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē


Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, SIA “Jelgavas Mēbeles” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj SIA “Jelgavas Mēbeles” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu. 


Trešās puses


SIA “Jelgavas Mēbeles” nenodos Personas datus trešajām personām.


Piekļuve personas datiem


SIA “Jelgavas Mēbeles” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SIA “Jelgavas Mēbeles” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIA “Jelgavas Mēbeles” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus.


Personas datu rediģēšana vai dzēšana


Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.


Gadījumā, ja lietotājs vēlas atteikties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA “Jelgavas Mēbeles” pa e-pastu: info@jm.lv vai zvanot pa tālruni +371 29106434.Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā


SIA “Jelgavas Mēbeles” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami SIA “Jelgavas Mēbeles” tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.